Dergiler ankara edu tr dergi

Bilişim Teknolojileri Dergisi. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi. Gazi Akademik Bakış Dergisi . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi · Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi · KHukA - Kamu Hukuku Arşivi · Kriminoloji Dergisi · Uyuşmazlık  Ankara Üniversitesi Dergileri / Veri tabanı: Modern Türklik Araştırmaları Dergisi: http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/. 22. Türk Dili Araştırma Enstitüsü: 

5 Oca 2016 TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında dizinlenen dergiler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik Başvuru Şartları'nın 

Kendine atıf sayısının dergide bulunan yayınların toplam referans sayısına bölümünden elde edilen sonuçtur Atatürk Yolu Dergisi Bütün Sayılar - Ankara Üniversitesi Atatürk Yolu Dergisi’nin bütün yayımlanmış sayılarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Atatürk Yolu Dergisi Bütün Sayılar Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı Dergi Adı: İletişim: Araştırmaları Dergisi: Kurucu: İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi: Yayıncı: İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Dergiler - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Türkiyede İlahiyat Fakülteleri Tarafından Yayınlanan Dergilerde Yer Alan. Din Eğ itimi Konulu yıs 2018, http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=37. 4.

Dergiler. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimleri Dergisi Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php ?id=25. Türkoloji Dergisi XXII-2 : http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=12&sayi_id= 2309. Erdoğan Kul. e-ISSN: 2602-4934 (önceki ISSN: 0255-2981) ANKARA  Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler, makalelerinin tam metinlerine dizin üzerinden http://www.atifdizini.com/apply/tr-index.html) dergilerin istatistikleri " İstatistik" menüsünde Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi Kayıtlı Dergi ». Bkz., http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/2150/22307.pdf, Erişim Tarihi: Çeşitli İhtimaller, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.24, S.1, 2016,  Ankara Tabip Odası Dergisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. Ankara Üniversitesi Dergileri / Veri tabanı: Modern Türklik Araştırmaları Dergisi: http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/. 22. Türk Dili Araştırma Enstitüsü:  Ankara Üniversitesi Dergileri Veri Tabanı. Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan 42 adet dergi yer almaktadır. Erişim adresi: http://dergiler.ankara.edu. tr/ 

Ankara Tabip Odası Dergisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi.

Dergi dört ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan bağımsız, ulusal hakemli bir dergidir. medicine.ankara.edu.tr. Derginin kabul edildiği indeksler  Dergiler. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimleri Dergisi Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php ?id=25. Türkoloji Dergisi XXII-2 : http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=12&sayi_id= 2309. Erdoğan Kul. e-ISSN: 2602-4934 (önceki ISSN: 0255-2981) ANKARA  Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler, makalelerinin tam metinlerine dizin üzerinden http://www.atifdizini.com/apply/tr-index.html) dergilerin istatistikleri " İstatistik" menüsünde Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi Kayıtlı Dergi ». Bkz., http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/2150/22307.pdf, Erişim Tarihi: Çeşitli İhtimaller, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.24, S.1, 2016,  Ankara Tabip Odası Dergisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. Ankara Üniversitesi Dergileri / Veri tabanı: Modern Türklik Araştırmaları Dergisi: http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/. 22. Türk Dili Araştırma Enstitüsü: 

Yardım Geri bildirim gönder Gizlilik Şartlar "Kemal Gözler" site:dergiler.ankara.edu.tr -Google'da Ara Page 2 of 2 19.01.2016 Abone E-Dergi Listesi – Kütüphane ve Dokümantasyon Daire ... Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi (Tandoğan Yerleşkesi) Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz KANSU Binası B GİRİŞİ Kat:5 06100 Üniversitemiz Senatosu’nca Kabul Edilen Ulusal Hakemli ... Üniversitemiz Senatosu’nca Kabul edilen Ulusal Hakemli Dergiler 1 Arkeoloji ve Sanat 2 ASKERİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 3 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ Akademik ve Bilimsel Dergiler - Gazi Üniversitesi

Dergi Sayıları - Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve ... http://dergiler.ankara.edu.tr. Bilgi Edinme; Ankara Üniversitesi Kemal Gözler site:dergiler.ankara.edu.tr -Google'da Ara ... Yardım Geri bildirim gönder Gizlilik Şartlar "Kemal Gözler" site:dergiler.ankara.edu.tr -Google'da Ara Page 2 of 2 19.01.2016 Abone E-Dergi Listesi – Kütüphane ve Dokümantasyon Daire ...

Ankara Tabip Odası Dergisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi | TR Dizin Kendine atıf sayısının dergide bulunan yayınların toplam referans sayısına bölümünden elde edilen sonuçtur Atatürk Yolu Dergisi Bütün Sayılar - Ankara Üniversitesi Atatürk Yolu Dergisi’nin bütün yayımlanmış sayılarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Atatürk Yolu Dergisi Bütün Sayılar Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı Dergi Adı: İletişim: Araştırmaları Dergisi: Kurucu: İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi: Yayıncı: İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Dergiler - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi